MEŞHUR TÜRK-İSLAM KİMYACILARININ ÖZDEYİŞLERİ

MEŞHUR TÜRK-İSLAM KİMYACILARININ ÖZDEYİŞLERİ

MEŞHUR TÜRK-İSLAM KİMYACILARININ ÖZDEYİŞLERİ

Maddenin içi, dolu gözüktüğü hâlde aslında boştur.

 

İmam Rabbani*

(1563-1624)

* İkinci bin yılının müceddididir. Türkistanlı mutasavvıftır. Evren ve nesnelerin oluşumuyla ilgili düşünceleri günümüze ışık tutmaktadır. “Maddenin boşluklu yapısı” ilk olarak büyük alim İmam Rabbani tarafından ortaya konmuştur.

Madde, sonsuz denecek ölçüde parçalanabilir.

 

Nazzam*

(792-845)

 

* İslam alimi, Basra’da doğdu, Basra’da yaşadı, hayatının son devresini Bağdat’ta geçirdi. “Maddenin tanecikli yapısı” dünyada ilk olarak Nazzam tarafından belirtilmiştir.

Ben gerçek düşünür diye kimya ilmini bilene derim.

 

Razi

 

MEŞHUR TÜRK-İSLAM KİMYACILARINI TASDİK EDEN BATILILARDAN BAZILARININ SÖZLERİ

 

Kimya, Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Müslümanlar binlerce keşif ve metotlarıyla kimya ilminin kuruluşuna yardım etmişlerdir. Orta çağda İbni Sina tıp yazarlarının en büyüğü, Razi en büyük doktor, Beyruni en büyük astronom, İbni Heysem en büyük optik alimi, Cabir bin Hayyan en büyük kimyagerdi.

 

William James Durant*

(Vilyım Ceymıs Dürant)

(1885-1981)

*Amerikalı filozof, tarihçi, yazar.

Kimya İbni Sina’nın buluşlarıyla bugünkü seviyesine ulaşabilmiştir.

 

Berthold Schwartz*

(1318-1384)

 

*Barutu bulan Alman kimyager.

Razi modern kimyanın kurucusudur.

 

Eric John Holmyard*

(Erik Caan Homyard)

(1891-1959)

 

*İngiliz bilim adamı, kimya tarihçisi.

 

Cabir’den sonra yaşayan Razi kimya ilminin büyük kurucularındandır.

 

Eilhard Wiedemann*

(1852-1928)

 

*Alman fizikçi.

 

İslam kimyacılarının kendilerinden sonra gelenlere bıraktıkları miras saymakla bitmez.

 

ROGER GARAUDY*

(1913-…)

 

*Fransız filozof ve yazar, 1982’de Müslüman oldu, Müslüman olmadan önce Marksizmin önemli savunucularındandı.

Gerçek kimyager Razi’dir.

 

Dr. Sigrid Hunke*

(1913-1999)

*Alman felsefeci, Avrupa Üzerine Doğan İslam Güneşi kitabının yazarı.

Kimyaya deneyciliği kazandıran Müslümanlardır. Cabir bin Hayyan kimya ilmine buharlaştırma, süzme, saflaştırma, eritme, damıtma, kristalizasyon metotlarını keşfederek uygulamaya soktu.

 

Max Meyerhof*

(884-1951)

 

*Alman bilim adamı.

Müslümanlardan önce kimyanın mevcut olmadığını söylersek mübalağa etmiş olmayız.

 

Haydar Bammat*

(1890-1965)

 

* Dağıstan’da doğdu, Paris’te yaşadı, devlet adamı, diplomat, yazar.

 

Şimdiki kimyayı deney malzemeleriyle ilk defa kuranlar Müslümanlar olmuştur.

 

Corci Zeydan*

(1861-1914)

 

*Hıristiyan Arap tarihçi, Beyrut doğumlu.

Müslümanların ayrı bir mesai gösterip geliştirdikleri İslam’da ilk ele alınan disiplinlerden biri kimyadır.

 

Dr. Philip K. Hitti*

(1886-1978)

 

*Arap tarihçisi.

 

Kimyanın babası Cabir bin Hayyan’dır.

 

Britannica Ansiklopedisi

Türk ve İslam bilginleri, kimya ilminin gelişmesine zemin hazırlamışlar ve bu katkıyı Batılı bilim adamları onaylamışlardır.

 

| Her hakkı saklıdır.